Mercats inclusius - Together

Vols ser voluntari internacional per a projectes de mercats inclusius?

T’oferim participar en projectes de consultoria en mercats inclusius. ESADE Alumni Social i el Servei Universitari per al Desenvolupament (ESADE SUD) col·laboren conjuntament en diversos projectes en països en via de desenvolupament amb l’objectiu de contribuir a generar-hi activitat productiva. Se cerquen resultats econòmics positius i en benefici dels habitants i de les comunitats locals. En aquests projectes, interaccionen antics alumnes sènior amb alumnes actuals. Els antics alumnes s’hi desplacen primer, fan la consultoria sobre el terreny i tornen després d’haver localitzat aquelles accions en què posteriorment els alumnes del SUD d’ESADE podran desenvolupar les pràctiques. Durant la seva estada, aquests alumnes són tutoritzats a distància pels antics alumnes participants a través de noves tecnologies. Busquem relacions de col·laboració i implicació duradores en el temps que assegurin la sostenibilitat de les empreses, normalment cooperatives, com a projecte inclusiu.

 

En què consisteix:

- Desplaçament in situ entre dues i tres setmanes. Treball de consultoria sobre el terreny. Detecció d’oportunitats de treball per a estudiants, anàlisi del potencial i accions de millora de l’organització amb vista al futur.
- Tutorització a distància dels alumnes que s’hi desplacen posteriorment.
- Implicació durant un mínim de dos anys en el seguiment del projecte assignat. Reunions bimensuals per Skype de control, evolució i recomanacions per a l’assoliment dels objectius.
 

Requisits:

- Cerquem antics alumnes amb bagatge a l’empresa pròpia, en una start-up, un negoci familiar o una emprenedoria.
- Amb experiència en països en via de desenvolupament i habituats a viatjar.
- Persones amb sentit de la responsabilitat social i amb sensibilitat, empatia i compromís.
- Professionalment resolutives, polivalents, multidisciplinàries, d’acció.
- Flexibles i adaptables. .
 

 

Projectes que oferim:

 

Paraguai, CEPAG (xarxa jesuïta Comparte) – cooperativa d’oli de sèsam

- Suport a dues associacions de productors d'oli de sèsam al Paraguai (més de 800 famílies camperoles).

- Treball per millorar-ne la capacitat organitzativa i productiva. Assessorament per aconseguir obrir mercats. Potenciació de la demanda del producte aplicant tècniques de comercialització.

- Suport a la consolidació del treball en xarxa de les productores d’oli existents.

- Aplicació d'un model de gestió de les empreses associatives rurals, que avui impulsen organitzacions camperoles, per tal d’incrementar la rendibilitat de la producció agrícola, fent èmfasi especialment en l'agroecologia.

 

Bolívia – OXFAM INTERMÓN, projecte “Empreses que canvien vides” - cooperativa Tomala, empresa productora i comercialitzadora de mel.

- Suport a la creació i el desenvolupament, a mitjà termini, d'una proposta organitzativa interna per a una empresa productora i comercialitzadora de mel a la regió de Las Yungas.

- Proposta d'estructura de l'organització. Identificació del valor afegit que la diferencia d'altres alternatives.

- Estudi de les condicions de subministrament i provisió d'eines de gestió que en permetin l’autogestió i facilitin l'expansió comercial projectada.

- Disseny del pla de suport a 24 mesos.

 

Bolívia – OXFAM INTERMÓN, projecte “Empreses que canvien vides” - projecte Acuapez, empresa productora d’aliment equilibrat per a la cria de peixos

- Suport a l'anàlisi consensuada de les prioritats estratègiques d'aquesta empresa creada per les piscicultores per satisfer la demanda de pinso de la seva pròpia associació i d'altres clients potencials.

- Acompanyament en la definició i l’aplicació d'un model participatiu amb la creació d'un directori.

- Diagnòstic de les capacitats del consistori i assessorament de les seves necessitats de mentoring per tal d’enfortir el lideratge de les gestores.

- Proposta de cronograma per tal de facilitar el compliment del pla de treball.

 

Nicaragua – Universidad Centroamericana (UCA) de Managua – ensenyament universitari

- Suport a l'elaboració i acompanyament en la implementació del pla estratègic de la UCA a Nicaragua.

- Treball conjunt de les propostes que han enriquit el model de finançament de la universitat.

- Treball per la igualtat d'oportunitats d'accés a l'ensenyament superior dels joves locals.

- Disseny i implementació de mesures per a l'eficiència organitzativa.

 

Mèxic – YOMOL A ‘ TEL - cooperativa de cafè de Chiapas

- Col·laboració i suport al grup d'empreses d'economia social integrat per 2.000 famílies tzeltals de la regió nord de l'estat de Chiapas.

- Suport a les estratègies empresarials i de mercat per tal d’enfortir la marca cafetera Capeltic.

- Cerca d'oportunitats de diversificació del producte que en minimitzin el risc.

- Pla de comercialització internacional per tal d’assolir la sostenibilitat de la nova gamma de productes agrícoles comercialitzats

- Proposta d'organització i aplicació d’un sistema de control i logística de diferents plantes productives i centres d’emmagatzematge.


 

Treballs realitzats

Perú – CCAIJO & Sumac Ausangate – producció de derivats lactis – desplaçament la primavera de 2018 – 2 voluntaris antics alumnes

Des de 2012, CCAIJO dóna suport a les comunitats rurals del departament d’Ocongate, Cuzco (Perú), en la producció de llet (més de 500 famílies) i l’enfortiment de l’emprenedoria en l’elaboració de derivats lactis. La col·laboració se centrarà a: - Enfortir els sistemes de control de costos amb vista a una construcció millor i més justa de preus i transferències entre els col·lectius implicats. - Estandarditzar els processos productius a les plantes familiars i de la sala de maduració de formatges. - Dissenyar i desenvolupar una estratègia de comercialització que involucri tots els associats. - Donar suport a la planificació del procés de desenvolupament de la cadena productiva de llet del districte d’Ocongate. - Enriquir les aptituds en gestió empresarial dels equips tècnics de CCAIJO que participen en iniciatives productives empresarials i socials.

 

Perú – CIPCA & associació APPROCAP – producció de cacau – desplaçament la primavera de 2018 – 2 voluntaris antics alumnes

L’any 2003, neix l’APPROCAP al departament de Piura, al nord del Perú, amb l’objectiu d’enfortir els processos productius del cacau. Els darrers cinc anys, el CIPCA ha donat suport a l’associació en la millora de les pràctiques agroecològiques, que ha aconseguit multiplicar per tres la producció de gra de cacau sec per hectàrea. La col·laboració se centrarà a: - Introduir tècniques de gestió empresarial per a una administració eficient de l'organització i donar sostenibilitat a la iniciativa. - Millorar l'acompliment productiu i comercial de l'organització, optimitzant la qualitat de la seva oferta i ampliant-ne els mercats. - Disposar d’un marc tècnic i acadèmic que doni suport conceptual a l'experiència pràctica de la iniciativa.

 

 

Bolívia – OXFAM INTERMÓN, programa “Empreses que canvien vides” – cooperatives de cacauets – desplaçament el març de 2018 – 2 voluntaris antics alumnes

Societat de responsabilitat limitada amb seu a Mizque, Cochabamba (Bolívia). Es tracta d’una empresa que rebrà el suport pressupostari d’Intermón Oxfam i que té molt potencial per ajudar els petits productors de maní (cacauets) perquè augmentin les seves vendes i estabilitzin els ingressos. L’empresa té un client fix d’Alemanya que li garanteix un volum. El problema principal és una qüestió relativa als cash flows per temps de producció i a la dependència dels “coyotes” (intermediaris). La col·laboració se centrarà a: - Donar-li suport per definir el cash flow anual de l’any 2018 i, d’una manera especial, durant el període de compra i venda del cacauet, que va d’abril a juliol. - Diagnosticar i proposar millores en la gestió interna, que actualment és molt artesana. El seu gerent és un “home orquestra”. Se l’ha d’ajudar a organitzar els processos i a delegar. - Definir la nova política comercial, que compti amb un canal de venda al gran consum.

 

Paraguai – OXFAM INTERMÓN, programa “Empreses que canvien vides” – cooperatives de soja – desplaçament la tardor de 2017 – 2 voluntaris antics alumnes

El programa neix l’any 2014 per promoure el desenvolupament de petites i mitjanes empreses als països en via de desenvolupament. El programa se centra en les empreses rurals que es troben en una fase inicial de desenvolupament i amb potencial per tenir un gran impacte en la lluita contra la pobresa dels petits productors rurals. La col·laboració se centrarà a:

- Aportar coneixements en estratègies per augmentar la cartera de clientes.

- Donar suport a la millora organitzativa per a un control més eficient de la gestió.

- Donar suport a la detecció de sinergies i elaboració d’un pla d’acció entre les diverses associacions de productores de soja.

Algunes experiències dels nostres alumni:

Manel Gastó ESADE SUD Paraguay

Manel Gastó (DEC 04) explica la seva experiència

a Nicaragua

Xavier Dueñas (EDIEF 88 / EDIK 90) i

Yulia Mukhacheva (DIN 15) a Paraguay

Promoció dels valors ESADE i ESADE Alumni

La col·laboració entre Alumni Social i el SUD com a consultoria solidària a l’estranger posa en relleu l’enfocament que ESADE entén que han de tenir els projectes de cooperació duts a terme des de l’àmbit professional: impacte en el propi projecte al qual s’assessora, més impacte en la persona que efectua l’assessorament:

  • Impacte en el projecte, a través de la participació d’antics alumnes amb un gran bagatge professional, combinant treball sobre el terreny i treball des de la distància en països empobrits.
  • Impacte en les persones, a través d’un programa de formació per als alumnes d’últim any d’estudis que participen en aquest projecte, amb l’objectiu de fomentar el valor de la solidaritat i conèixer un món injust i ric (en molts sentits) a través l’exercici de la professió.

Videos