Fòrum de patrons i patronats

Des del projecte Alumni Social considerem crucial l’enfortiment dels patronats i de les juntes directives de les entitats sense ànim de lucre. Els donants, patrocinadors i socis d’aquestes entitats tenen cada cop més interès en el bon funcionament dels seus òrgans de govern, amb exigències creixents en transparència i rendició de comptes.

 

Fomentem el networking entre els antics alumnes d'ESADE i les persones responsables i directives de les entitats socials. Volem treballar en aquesta direcció oferint sessions de coneixement que analitzen aspectes clau en qualsevol patronat.

 
 

Promoció de la inclusió d’antics alumnes en patronats d’ONG

Entre els antics alumnes d’ESADE, n’hi ha que destaquen per la seva trajectòria personal i professional i, a més, perquè volen vincular-se i cooperar amb les entitats sense ànim de lucre. Una de les fórmules més efectives és incorporar-se a patronats com a patrons. Són diverses les ONG que ens manifesten la seva necessitat de renovar els membres del seu patronat.

Fomentant el networking entre els antics alumnes d’ESADE i les persones responsables i directives de les entitats socials, es pretén fomentar la inclusió dels nostres millors antics alumnes en diferents patronats. S’aconsegueix així un pas més cap a la creixent participació dels antics alumnes d’ESADE en l’àmbit social.

 

Algunes temàtiques