El projecte Alumni Solidari compta amb un consell assessor constituït per professionals de l’educació, el ​​tercer sector i la innovació social, així com per representants dels antics alumnes i membres de la junta directiva d’ESADE Alumni. Les seves funcions són les de supervisió i assessorament, a través de la seva experiència, de les grans línies d’actuació del projecte. Es reuneixen un cop l’any per repassar l’actuació de l’edició i planificar la següent, a més de parlar sobre la projecció a llarg termini i la relació amb stakeholders externs a ESADE.
En paral·lel, Alumni Solidari compta amb un òrgan de gestió format per antics alumnes voluntaris que fan seguiment del dia a dia del projecte i treballen pel seu bon funcionament en el curt termini. Es reuneixen mensualment per planificar, supervisar i implicar-se directament en la implementació de les diferents activitats que es van organitzant. Actua també dins d’aquest òrgan de gestió com a voluntari el director acadèmic, que coordina i relaciona totes les parts implicades i totes les iniciatives del projecte, i fa de nexe entre el projecte Alumni Solidari i ESADE.

Macrina Camps

(LIS 12, Lic&MBA 94)

Gerent de la Fundación Recover. Voluntària de l’equip gestor i membre del Consell Assessor d’Alumni Solidari Madrid.

Ignasi Carreras

(SEP 06)

Director de l’Institut d’Innovació Social d’ESADE. Membre del Consell Assessor d’Alumni Solidari.

Antonio Delgado

(DTI 02, Lic&MBL 00)

Director del Màster d’Especialització en Dret Internacional dels Negocis (DIN) d’ESADE. Voluntari de l’equip gestor d’Alumni Solidari.

Sonia Gómez

(CG 02, Lic&MBA 91)

Directora del Servei de Gestió Econòmica i Financera de la Fundació ESADE. Membre del Consell Assessor d’Alumni Solidari.

Eliane Guiu

(Lic&MBA 91)

Estratègia & Màrqueting a NOEM.com i promotora de FABLAB SantCugat. Voluntària de l’equip gestor d’Alumni Solidari.

Silvia Losada

(PMP 08, DEC 02, DGM 99)

Directora d’ESADE Alumni Madrid. Coordinadora i membre del Consell Assessor d'Alumni Solidari a Madrid

Tania Nadal

Consultora i patrona de diverses entitats socials. Voluntària de l'equip gestor d'Alumni Solidari.

Victor Peiró

(MBA 74)

Soci consultor de l’Institut Industrial SL. Voluntari de l’equip gestor i membre del Consell Assessor d’Alumni Solidari.

Carmen Pérez

(DGM 03)

Responsable de projectes de Finançament Oficial de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona. Voluntària de l’equip gestor d’Alumni Solidari.

Isabel Rallo

(ONGD 13, Lic&MBA 99)

Directora d’Alumni Solidari d’ESADE Alumni.

Maya Riera

Coordinadora d'ESADE Alumni Solidari

Josep Santacreu

(PMD 89)

Vicepresident d’ESADE Alumni. Membre del Consell Assessor d’Alumni Solidari.

Mercè Saura

(MDMC 08)

Mànager de l’ESADE Entrepreneurship Institute de la Fundació ESADE. Voluntària de l’equip gestor d’Alumni Solidari.

Elisenda Serra

(FDGP 06, DGM 05)

Consultora d’Estratègia de Marca i Comunicació. Membre del Consell Assessor d’Alumni Solidari.

Josep Solans

(CCC 09)

Consultor especialista en recursos humans. Voluntari de l’equip gestor d’Alumni Solidari.

Alfred Vernis

(Lic&MBA 88 / FGAL 90)

Professor titular Departament de Direcció General i Estratègia d’ESADE. Director acadèmic i membre del Consell Assessor d’Alumni Solidari.