Per què Alumni Social?

El principal objectiu d’Alumni Social és apropar dos mons: el de l’empresa i el de les entitats socials. Volem establir ponts.

Oferim experiències transformadores. Molts titulats a ESADE ocupen llocs de responsabilitat i poden contribuir, amb les seves decisions i accions empresarials, a un món més just i sostenible.
La teoria del canvi d’Alumni Social

Volem que el tercer sector i el món empresarial col·laborin entre ells. Perquè això sigui possible, cal que cada part conegui la realitat de l’altra i s’acceptin mútuament.

L’acció d’Alumni Social va en aquesta línia: mitjançant el voluntariat s’aconsegueix que antics alumnes (procedents del món empresarial) s’involucrin en el tercer sector i li aportin coneixement. Alhora, gràcies a l’acostament a la realitat d’aquestes organitzacions no lucratives, els empresaris i directius (antics alumnes) se sensibilitzen sobre les situacions més desfavorables de la nostra societat.
Quins serien els resultats del canvi a llarg termini gràcies a l’actuació d’Alumni Social?
1. Professionalització de les ONG: millora social per l’increment dels seus propis resultats (fruit de l’aplicació de les recomanacions de les consultories).
2. Directius més sensibilitzats i, per tant, socialment més responsables que contribuirien, amb les seves decisions, a aconseguir un món més just i sostenible (fruit de la seva experiència amb les ONG, que els obre una nova visió del món i els seus problemes).
3. Acostament de tots dos sectors i col·laboració entre ells: creació de ponts entre el món social i el món de l’empresa. I tot això per aconseguir un món més just i solidari.
Tercer sector Món empresarial
Col·laboració entre ells
(resultats a llarg termini)
Les ONG treballen i reben el suport d’empresaris (requisit).
Resultat intermedi.
Les ONG veuen amb bons ulls el món empresarial (suposat)
Les ONG saben que poden beneficiar-se de treballar amb empresaris gràcies a haver-s’hi acostat via les col·laboracions amb Alumni Solidari
Els empresaris actuen per contribuir a resoldre problemes socials (requisit). Resultat intermedi.
Els empresaris són sensibles als problemes socials (suposat)
Els empresaris coneixen els problemes socials gràcies a l’acostament al tercer sector a través del voluntariat d’Alumni Solidari
Alumni Social promociona el voluntariat d’empresaris en ONG (acció)
Videos